Stěhování těžkých břemen do hmotnosti 400 kg provádíme klasickým způsobem pomocí stěhovacích popruhů. Do této kategorie patří pianina, menší koncertní křídla, klasické trezory, servery, mapovnice atd.

Tato břemena lze přestěhovat bez rozsáhlejší předchozí prohlídky břemene a prostor.

Samozřejmě tato prohlídka není na škodu a je zdarma.

Při stěhování těžkých břemen přesahujících hmotnost 400 kg je vhodné provést předběžnou prohlídku břemene, prostor, přístupových cest, schodišť atd.

Tato prohlídka je také zdarma a slouží k: