Reference

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Dlouhodobě spolupracujeme při stěhování historických předmětů včetně těžkých břemen jako jsou např. sochy, těžké kameny, hudební nástroje atd.

Realizovali jsme kompletní vystěhování budovy muzea při její rekonstrukci v roce 2012 a následné nastěhování zpět do zrekonstruované budovy v letech 2014 a 2015.

Kontaktní osoba p. Nora Jelínková