Stěhování firem

Stěhování firem provádíme speciálně upravenými vozidly, jejichž skříňová nástavba je vybavena polstrováním, kotvícími lištami, vysunovací stěhovací tretnou a dalším základním vybavením, jako jsou deky k probalení stěhovaného nábytku a předmětů, molitany, matrace a polystyreny používané k zabezpečení proti posunu, bublinkové folie k probalení výpočetní techniky a elektroniky, rudly, vozíky na výpočetní techniku, vozíky na těžká břemena, popruhy k fixaci nábytku ke stěně skříně, měkké textilní popruhy používané k samotnému stěhování předmětů – vyloučení poškrábání a vyštípnutí nábytku atd.

Velikost použitého vozidla a počet pracovníků závisí na množství stěhovaných předmětů, tiskopisů, na Vašich požadavcích ohledně doby trvání akce atd.

Rozčlenění vozidel viz. kategorie Vozový park.

Při stěhování firem Vám nabízíme kompletní stěhovací servis zahrnující:

  • bezplatnou prohlídku prostor a předmětů určených k přestěhování a cenovou kalkulaci
  • konzultaci a doporučení pro bezvadné a rychlé přestěhování
  • navezení přepravních boxů vhodných ke stěhování dokumentací, tiskopisů, archiválií, šanonů, výpočetní techniky, křehkých předmětů atd. Množství k zapůjčení až 500 ks.
  • přípravu nábytku a ostatních předmětů ke stěhování
  • nakládku do vozidla s důrazem na šetrné zacházení s majetkem Vaší firmy
  • probalení nábytku a ostatních předmětů dekami
  • zabezpečení proti posunu – utažení molitany, matracemi, polystyreny, fixace ke stěně skříně pomocí upínacích popruhů.
  • přepravu do místa vykládky
  • nastěhování do nových prostor a rozmístění dle Vašich představ
  • odvoz zapůjčených přepravních boxů v termínu dle dohody

 

Samozřejmě Vás velmi rádi přestěhujeme také v rámci budovy bez použití stěhovacích vozidel. Doprava pracovníků osobními vozidly.